Tính năng
 • Hệ thống VIP&Danh Hiệu

  19-03-2019

  Sau đợt thay đổi công thức tính VIP không cần nạp thẻ vẫn có thể nhận được danh hiệu VIP bằng cách chăm chỉ tham gia hoạt động...

 • Hệ thống Kinh Mạch

  18-03-2019

  Lần đầu tiên xuất hiện tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ, với phiên bản 8 - Bát Mạch Chân Kinh, nhân sĩ võ lâm sẽ...

 • Mở rộng Cửa Sổ Game

  23-07-2018

  Mở rộng cửa sổ 992x702 :  - Mở khung chat gõ => "/w2" => ENTER . - Kiểm tra thông báo . - Tắt cửa sổ game , vào lại . Thu...

 • Tính năng Khu Vực Bang

  08-05-2017

  Tính năng Lãnh Địa Bang Hội là tính năng do admin Võ Lâm Thiên Tuyệt tự phát triển , hoàn toàn mới không...

 • Tính năng Bạn Đồng Hành

  08-05-2017

  Điều kiện chiêu mộ Nhân vật từ cấp 120 trở lên, mang Thiệp Đồng Hành đến gặp NPC Quản lý tại Giang Tân Thôn (434/387)...

 • Tử chiến Nguyệt Ca Đảo

  16-04-2016

  Thời gian & điều kiện tham gia Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (14h và 21h) Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 120 trở...

 • Cách nâng cấp Trang Bị

  16-04-2016

  Trang bị HOÀNG KIM là trang bị trấn phái trong phiên bản Hoàng Kim Môn Phái của Võ Lâm Thiên Tuyệt ,trước khi...