Tin tức

Tính năng Bạn Đồng Hành

07:13 AM [8/5/2017]

Điều kiện chiêu mộ

 • Nhân vật từ cấp 120 trở lên, mang Thiệp Đồng Hành đến gặp NPC Quản lý tại Giang Tân Thôn (434/387) để chiêu mộ bạn đồng hành.

 

Các vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cẩm nang bạn đồng hành

 • Nguồn gốc: Nhận được khi chiêu mộ bạn đồng hành. Nếu mất có thể mua ở NPC Quản lý bạn đồng hành
 • Tính chất: Không xếp chồng, giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Xem thông tin, gọi, thu hồi bạn đồng hành.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiệp Đồng Hành

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Mang đến NPC Quản lý để chiêu mộ bạn đồng hành cấp 1.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày tính từ lúc mua.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng

 • Nguồn gốc: Rơi Từ Mộc Nhân
 • Tính chất: Không xếp chồng, Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để nâng cấp bạn đồng hành

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bạn đồng hành. Kỹ năng quyển

 • Nguồn gốc: Npc Thống Lĩnh Khu Vực Bang
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng bạn đồng hành sẽ được học kỹ năng mới.
 • Loại : có 2 loại sách kỹ năng (Trung) và (Cao) , loại trung sẽ giúp đồng hành của bạn đánh kỹ năng 90,loại cao sẽ đánh kỹ năng 150.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Kim sáng dược (đồng hành)

 • Nguồn gốc: mua ở NPC Quản lý
 • Tính chất: Được xếp chồng, giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng bạn đồng hành sẽ được hồi đầy máu.

 

 Võ Lâm Truyền Kỳ
Táo

Võ Lâm Truyền Kỳ
Mía

Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngô

Võ Lâm Truyền Kỳ
Khoai

 • Nguồn gốc: Táo có thể mua tại Npc Quản Lý Bạn Đồng Hành,còn lại Mía,Ngô,Khoai bạn săn boss sát thủ sẽ có.
 • Tính chất: Được xếp chồng, giao dịch, bày bán. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Sau khi sử dụng bạn đồng hành sẽ được cộng thêm điểm tăng trưởng tùy theo loại thực phẩm.
 • Mỗi ngày dùng được : 
 • Táo: 9 quả
 • Mía: 9 quả
 • Ngô: 9 quả
 • Khoai: 9 quả

 

Các loại điểm của bạn đồng hành

Điểm nâng cấp
 • Điểm này bạn có thể nhận tại NPC Quản lý đồng hành bằng cách đổi thời gian online hằng ngày (không tính ủy thác), mỗi 1 giờ online sẽ nhận được điểm nâng cấp (tùy cấp bạn đồng hành).
 • Mỗi ngày chỉ được nhận tối đa 6 lần. Qua ngày mới, thời gian online và số lần nhận điểm sẽ được reset.
Điểm tăng trưởng
 • Nhận được thông qua việc sử dụng các loại thực phẩm dành cho bạn đồng hành như: Táo, Mía, Ngô, Khoai. Tùy theo từng loại mà số điểm tăng trưởng nhận được khác nhau.
 • Mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 15 lần (cả 4 loại).
Điểm thuần dưỡng
 • Nhận được khi sử dụng tính năng Truyền kinh nghiệm cho bạn đồng hành. Tùy vào đẳng cấp bạn đồng hành, số điểm kinh nghiệm yêu cầu và số điểm tăng trưởng nhận được sẽ khác nhau.
 • Mỗi ngày chỉ được truyền tối đa 15 lần.

 

Nâng cấp bạn đồng hành

 • Nhân vật đến đối thoại với NPC Quản lý và chọn Nâng cấp bạn đồng hành, phải thỏa mãn 3 loại điểm: Nâng cấp, tăng trưởng, thuần dưỡng theo yêu cầu. Mỗi cấp sẽ có yêu cầu điểm khác nhau, cấp càng cao yêu cầu điểm càng nhiều.
 • Khi nâng các mốc cấp 20 - 30 - 40... 100 sẽ yêu cầu thêm Thuốc tăng trưởng. Tỉ lệ thành công khi nâng cấp bạn đồng hành là 100%.
 • Cấp càng cao, bạn đồng hành sẽ mạnh hơn, đánh nhanh hơn, tốc độ di chuyển và các thuộc tính khác cũng sẽ gia tăng đáng kể.

 

Kỹ năng bạn đồng hành

 • Khi bạn đồng hành đạt cấp 30 hoặc 60 có thể sử dụng Kỹ năng quyển để học kỹ năng mới theo đúng phái của chủ nhân. Ví dụ: chủ nhân l&aagrave; môn phái Ngũ Độc thì kỹ năng sơ cấp hoặc trung cấp của bạn đồng hành cũng là phái Ngũ Độc.
 • Cấp của kỹ năng phụ thuộc vào cấp của bạn đồng hành nhưng tối đa là 20. Ví dụ bạn đồng hành cấp 30 thì kỹ năng sơ cấp sẽ là 1 (vì mới học), bạn đồng hành cấp 55 thì kỹ năng sơ cấp vẫn là 20 chứ không phải 26 như cách tính bình thường.
 • Kỹ năng của bạn đồng hành chủ yếu dùng để đi luyện công và tham gia một số hoạt động và đối tượng thường là đánh NPC nên tác dụng với nhân vật khác sẽ yếu hơn nhiều.

 

Ngoại quan bạn đồng hành

 • Có 2 loại ngoại quan đó là Ngoại Quan Trung Cấp và Ngoại Quan Cao Cấp.
 • Nguồn gốc : NPC Thống Lĩnh Khu Vực Bang.

Cách thu thập các loại Chân Đơn

 • Huyền chân đơn ,huyết chân đơn,bạch chân đơn các bạn có thể thu tập bằng mộc nhân hoặc tham gia Viêm Đế và Nguyệt Ca Đảo,Phong Lăng Độ,Vươt Ải.