Thông tin

Hướng dẫn tải game

Bản trò chơi Võ Lâm Minh Nguyệt gồm 2 phần chính là Patch và Bản Cài Đặt Võ Lâm Của nhà phân phối chính thức Vinagame, nên nếu bạn nào đã có Data Võ Lâm 1 của vinagame sẳn trong máy thì tiến hành cập nhật bản mới và tải thêm Patch của Võ Lâm Minh Nguyệt là đủ.

 

LƯU Ý :  CHỈNH MÀN HÌNH 16 BIT MÀU NẾU GAME FULL MÀN HÌNH


I. Giành cho các bạn đã có Data Thu Phí mới nhất của VNG , Chỉ tải 1 trong Patch Dưới Đây để chép vào cùng hàng với mục Data .

 

Host Đường dẫn tải về Phiên bản
Google Driver Pacth-VoLamMinhNguyet 1.1
Trực tiếp Pacth-VoLamMinhNguyet 1.1
Dự Phòng Pacth-VoLamMinhNguyet 1.1

 

 

II. Giành cho các bạn đã có Data Thu Phí mới nhất của VNG , Chỉ tải 1 trong AutoUpdate Dưới Đây để chép vào cùng hàng với mục Data rồi chạy Update .

 

Host Đường dẫn tải về Phiên bản
Trực tiếp AutoUpdate 1.1
Dự Phòng AutoUpdate 1.1

 

 

 

III. Chưa có Data Võ Lâm Thu Phí, Chưa có gì trong máy Thì tải Bản Full Dưới đây , Chỉ tải 1 trong 2 Link Dưới . Về Xong Giải Nén => (Chỉnh 16 bit) => Vào Chơi !

  

Host Đường dẫn tải về Phiên bản
Google Driver VoLamMinhNguyet-FULL 1.1
Driver Dự Phòng VoLamMinhNguyet-FULL 1.1
Dự Phòng VoLamMinhNguyet-FULL 1.1

 


 Hướng Dẫn Cài Đặt . Lưu Ý: nếu bạn chưa có bản cài đặt Võ Lâm Truyền Kỳ 1 của Vinagame thì tải tại đây

 

Hướng Dẫn Cài Game Bằng Hình Ảnh 

Bước 1 : Tải file Patch về chép vào cùng hàng với thư mục DATABước 2 : Kích Chuột phải vào Patch chọn "Extract Here" 


Bước 3 : Vào Game bằng file Game.exe để trải nghiệm


Đổi với cài game bằng Autouupdate thì chép Autoupdate vào cùng hàng với mục Data rồi chạy "Autoupdate"

 

 

 

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Ultraviewer (hỗ trợ kỹ thuật) 10MB Link Download (trực tiếp) null
Teamviewer (hỗ trợ kỹ thuật) 1MB Link Download (trực tiếp) null
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp) null

 

1
Bạn cần tôi hỗ trợ gì không?