Tin tức

Hoạt động đốt pháo Ngày tết 2020

03:30 PM [18/1/2020]

Sự Kiện Đốt Pháo Ngày Tết

03:29 PM [18/01/2020]

 

 • Thời gian16h00 ngày 18/01/2020.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Minh Nguyệt.

NPC & Vật phẩm liên quan

NPC
NPC Ghi chú


Thợ Làm Pháo (199/204) Minh Nguyệt Trấn (Đi từ xa phu)

 • Vị trí: trung tâm Minh Nguyệt Trấn
 • Công dụng:
  • Đổi các loại event.
  • Chức năng hoạt động đến: 00h00 ngày 10-02-2020.
Vật phẩm
Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất

Bao Lì Xì
Đánh quái tại các bản đồ luyện công cấp thôn 8x,9x.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 05-02-2020.

Pháo Tiểu
Mở bao xì Lì.

Pháo Trung
Mở bao xì Lì.

Pháo Đại

Mở bao xì Lì.

Dây Cột Pháo
Mua ở Thợ Làm Pháo 12 Vàng

Phong Pháo Tiểu
 • Ghép tại NPC Thợ Ghép Hoa.
 • Sử dụng nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng tối đa 600 Phong Pháo Tiểu Áp/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 800 Phong Pháo Trung/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 999 Phong Pháo Đại/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 100/100, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 05-02-2020.

Phong PháoTrung

Phong Pháo Đại

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Bao Lì Xì::

Tên tính năng Điều Kiện Bao Lì Xì
Vận tiêu Hoàn thành vận tiêu xe Bạc trở lên 30
Thiên bảo khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Phe thắng 30
Vượt ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Tiêu diệt 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Tiêu Diệt Đạo Tặc Hoàn Thành Nhiệm Vụ 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 30
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên được 30
Viêm Đế Hoàn thành 30
Nguyệt Ca Đảo Hoàn thành 30

 

Công thức ghép
Công thức Thành phẩm
Pháo Tiểu (x1) + 2 Vạn Lượng Phong Pháo Tiểu
Pháo Tiểu(x1) + Pháo Trung(x2) + 3 Vạn Lượng Phong Pháo Trung
Pháo Tiểu(x1) + Pháo Trung(x2) + Pháo Đại (X3) + Dây Cột Phảo(x1) + 4 vạn Lượng Phong Pháo Đại

Phong Pháo Tiểu

Cấp 60 trở lên : 6.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phong Pháo Trung

Cấp 60 trở lên : 15.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Sử dụng Phong Pháo Trung sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phúc Duyên(Tiểu)
Phúc Duyên(Trung)
Phúc Duyên(Đại)
Tiên Thảo Lộ
Bàn Nhược Tâm Kinh
Xá Lợi Tâm Kinh
Thiết La Hán
Nến Cát Tường
Nến Như Ý
Mặt Nạ Môn Phái
Đồ Phổ Tử Mãng
Đồ Phổ Kim Ô
Lục Thủy Tinh
Trang Sức

Phong Pháo Đại

Cấp 60 trở lên : 30.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Phi Phong
Trang Sức
Hộ Mạch Đơn
Điểm Chân Nguyên
Ngựa 150 (30 ngày)
Đồ Phổ Bạch Hổ
Đồ Phổ Tử Mãng
Đồ Phổ Kim Ô
Đồ Phổ Xích Lân
Túi May Mắn
Đồ Phổ Minh Phượng